Modified Mini's

Short Mini's

Short Mini

Great little shortened Mini clubman.

Short Mini Clubman

Short BMW Mini

Short BMW Mini

LONG MINI'S

Stretched Mini Limo

Stretched Mini Limo.

LOWERED MINI

Lowered Mini

Lowered Mini body, note carbs are higher than bonnet.

Follow Us facebook twitter google-plus youtube